DRUKARKAzaDARMO.pl
DLA KOGO

Oferta przeznaczona jest dla firm zainteresowanych osiągnięciem przynajmniej jednej z korzyści wymienionych poniżej.
 
 
                                                                               
                                                                                                                                          
 
Zmiejszenie wydatków na eksploatację drukarek
 
Bezpłatna wymiana drukarek na bardziej niezawodne
 
Bezpłatne zwiększenie ilości drukarek laserowych np. wymiana drukarek igłowych lub atramentowych
 
Zmiejszenie ilości czasu związanego z zarządzaniem drukarkami
 
Serwis wszystkich posiadanych urządzeń przez jedną firmę
 
Zmniejszenie liczby rodzajów drukarek i tonerów występujących w firmie
 
Umożliwienie kontroli ilości wydruków wykonywanych przez poszczególne działy
 
Bezinwestycyjne wprowadzenie nowych technologii dokumentowych - fundusze zaoszczędzone na
drukowaniu są przeniesione na finansowanie nowych technologii np. elektroniczną archiwizację dokumentów.